Home 가족소개 전주김씨 한국의성씨 음주운전 자유게시판 가족대화방 추천싸이트 자료실

         내소개
|
wife
|
수경이
|
수현이
|
수정이

                                    wife     결혼이전,   결혼이후

   성  명 : 조  성  자

  출생일 : 1944.  06.  29.(음력)

  출생지 : 충남 부여군 장암면 합곡리

  학  력 :  대전 여고 졸업
            숙명여대 영문과 졸업

  경 력  :  한국은행 대전지점 근무

 

 

 

 

 

기증품 기탁

정종대왕(정조) 어필 등 3,000만원 상당
문화재를 모교인 숙명여대에
2003년도 기증

 

 

    shadesofblue_up.gif

소년시절 육사생활 월남생활 전방생활 경찰생활 사회생활 노후생활